Avís Legal

Avís Legal

Nom social: Compañía de inversiones Verpla S.L.
Nom comercial: Verpla Interiorisme
Oficina Registrada: C/Martorell, 49-51, 08172 – Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
CIF / NIF: B07497472
Telèfon: 93 583 68 87
Correu electrònic: correo@verpla-interiorisme.com

OBJECTE

El proveïdor, responsable del lloc web, posa a disposició dels usuaris aquest document amb el qual pretén complir amb les obligacions establertes en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), a més d’informar a Tots els usuaris del lloc web sobre quines són les condicions d’ús del lloc web.
Qualsevol persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el rol d’usuari, comprometent-se amb l’observança i l’estricte compliment de les disposicions establertes en aquest document, així com qualsevol altra disposició legal que pugui ser aplicable.
El proveïdor es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d’informació que pugui aparèixer al lloc web, sense que hi hagi cap obligació d’assessorar prèviament o informar els usuaris d’aquestes obligacions, entenent-se que és suficient amb la publicació al lloc web del proveïdor.

RESPONSABILITAT

El proveïdor està exempt de qualsevol responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer.

El lloc web del proveïdor pot fer servir cookies (petits arxius d’informació que el servidor envia a la computadora de la persona que accedeix a la pàgina) per dur a terme certes funcions que es consideren essencials per al correcte funcionament i visualització del lloc. Les cookies utilitzades en el lloc web són, en qualsevol cas, de naturalesa temporal amb l’únic propòsit de fer que la seva posterior transmissió sigui més eficient i desaparegui quan finalitza la sessió de l’usuari. En cap cas s’utilitzaran cookies per recopilar informació personal, veure informació de cookies.
Des del lloc web del client, és possible redirigir a llocs web de tercers. Atès que el proveïdor no sempre pot controlar els continguts introduïts per tercers en els seus llocs web, no assumeix cap responsabilitat per aquest contingut. En qualsevol cas, el proveïdor declara que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pugui contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, i procedirà a la retirada immediata de la redirecció a aquest lloc web, informant a les autoritats competents el contingut en pregunta.

El proveïdor no és responsable de la informació i el contingut emmagatzemat, a tall d’ exemple, però no limitat a fòrums, xat, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar contingut de forma independent en el lloc web del proveïdor. No obstant això, i en compliment del que disposa l’article 11 i 16 de la LSSI-CE, el proveïdor es posa a disposició de tots els usuaris, les autoritats i les forces de seguretat, i col·labora activament en la retirada o el bloqueig de qualsevol contingut que pugui afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, drets de tercers. O la moral i l’ordre públic. En el cas que l’usuari consideri que hi ha algun contingut al lloc web que pugui ser susceptible a aquesta classificació, notifiqui l’administrador del lloc web immediatament.

Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, es pot garantir el correcte funcionament els 365 dies de l’ any, les 24 hores del dia. No obstant això, el proveïdor no descarta la possibilitat de certs errors de programació, o que ocorrin causes de força major, desastres naturals, vagues o circumstàncies similars que fan impossible accedir al lloc web.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

El proveïdor està profundament compromès amb el compliment de la normativa espanyola per a la protecció de dades personals, i garanteix el ple compliment de les obligacions de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, sobre la protecció de dades personals i la garantia de drets digitals, així com com l’aplicació de les mesures de seguretat previstes en el REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, de 27 d’abril de 2016, sobre la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD). El proveïdor posa a disposició dels usuaris la Política de privacitat de l’ entitat que informa els usuaris segons el que especifica els articles 13 i 14 de la RGPD, pel que fa al dret d’ informació de les persones interessades.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El lloc web, que inclou, entre d’altres, la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i / o gràfics són propietat del proveïdor o, si s’escau, tenen una llicència o autorització expressa. part dels autors. Tots els continguts del lloc web estan degudament protegits per les normes de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits en els registres públics corresponents.

Independentment del propòsit per al qual van ser dissenyats, la reproducció total o parcial, l’ ús, l’ explotació, la distribució i la comercialització requereixen, en tots els casos, una autorització prèvia per escrit del proveïdor. Qualsevol ús no autoritzat prèviament pel proveïdor es considerarà una infracció greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

Els dissenys, logotips, text i / o gràfics fora del proveïdor i que poden aparèixer al lloc web pertanyen als seus respectius propietaris, els quals són responsables de qualsevol possible controvèrsia que pugui sorgir respecte a ells. En qualsevol cas, el proveïdor té autorització expressa i prèvia d’ aquests.

El proveïdor reconeix els drets de propietat industrial i intel·lectual en favor dels seus propietaris, la qual cosa no implica la seva mera menció o aparició en el lloc web de l’existència de drets o cap responsabilitat del proveïdor sobre ells, ni el recolzament, patrocini o recomanació de la part. d’ aquesta.

Per realitzar qualsevol tipus d’observació sobre possibles violacions dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com de qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho a través del següent correu electrònic.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a la resolució de totes les disputes o qüestions relacionades amb aquest lloc web o les activitats desenvolupades en el mateix, s’aplicarà la legislació espanyola, a la qual les parts se sotmeten expressament, sent competent per resoldre totes les disputes que sorgeixin o estiguin relacionades amb el seu ús per part dels Tribunals i Tribunals de Barcelona.